موتور WITTUR مدل WSG-S

مشخصات فنی :

 • ظرفیت 2/9 کیلو وات تا 14 کیلووات (6 تا 26 نفره) و سرعت های 1 و 1.6 متر بر ثانیه

مزایا :Motor Wittur-4

 • راندمان حدود۹۸% می باشد
 • احتیاج به روغن کاری ندارد
 • موتور داغ نمیکند،بنابراین می توان اطمینان داشت آسانسورحتی در شرایط ترافیکی خیلی زیاد جهت خنک شدن موتور متوقف نمی شود.
 • دور موتور گیرلس حدود۱۵۰دور در دقیقه می باشد،بنابراین صدای کمتری تولید می کند.
 • جریان استارت موتور۵۰%بیش از جریان نامی است.
 • با توجه به ابعاد کوچک موتور گیرلس میتوان آسانسور را حتی به شکل بدون موتور خانه نصب نمود.(R.L)
 • موتور گیرلس نسبت به موتور گیربکس هم توان سبکتر می باشد.
 • لرزش ندارد
 • گیربکس وجود ندارد.
 • ترمز الکتریکی
 • قیمت بالاتر از نوع گیربکس