کنترل کیفیت

تعمیر کار آسانسور

اطمینان از کیفیت محصولات همواره در سرلوحه نگاه مدیریتی شرکت بوده است.

ما بنای رقابت را بر اطمینان و رضایتمندی مشتریان از محصولاتمان قرار داده ایم و همین اطمینان از کیفیت محصول نهایی است که ما را ماندگار کرده است.
این شرکت ها دارای اعتبار بین المللی بوده و کلیه محصولات سما آسانبر به همراه گواهی استاندارد یکی از این شرکت ها به مشتری تحویل داده خواهد شد.

بازرسی شرکت های استاندارد برای محصولات وارداتی پیش از بارگیری در کشور مبدا  و برای محصولات داخلی پس از نصب و راه اندازی اخذ خواهد شد.

كليه بازرسي ها بر اساس استانداردهاي جهاني(EN81,ASME,A17.1 …..) و استانداردهاي ملي ايران 6303-1 انجام می گیرد.

با هماهنگي كارفرما و ارایه مدارك لازم و تشكيل پرونده مربوطه در اداره استاندارد انجام می شود و بعد از بازديد و اخذ گواهي استاندارد ملي آسانسور بصورت قطعي، تحويل به كارفرما داده خواهد شد.

کنترل کیفیت تجهیزات 

اطمینان از کیفیت محصولات همواره در سرلوحه نگاه مدیریتی شرکت بوده است.

ما بنای رقابت را بر اطمینان و رضایتمندی مشتریان از محصولاتمان قرار داده ایم و همین اطمینان از کیفیت محصول نهایی است که ما را ماندگار کرده است.
این شرکت ها دارای اعتبار بین المللی بوده و کلیه محصولات سما آسانبر به همراه گواهی استاندارد یکی از این شرکت ها به مشتری تحویل داده خواهد شد.

بازرسی شرکت های استاندارد برای محصولات وارداتی پیش از بارگیری در کشور مبدا  و برای محصولات داخلی پس از نصب و راه اندازی اخذ خواهد شد.

كليه بازرسي ها بر اساس استانداردهاي جهاني(EN81,ASME,A17.1 …..) و استانداردهاي ملي ايران 6303-1 انجام می گیرد.

با هماهنگي كارفرما و ارایه مدارك لازم و تشكيل پرونده مربوطه در اداره استاندارد انجام می شود و بعد از بازديد و اخذ گواهي استاندارد ملي آسانسور بصورت قطعي، تحويل به كارفرما داده خواهد شد.

تعمیر کار آسانسور در حال تعمیر آسانسور

کنترل کیفیت نصب

کنترل کیفی قطعات در کلیه مراحل درب و ريل، مكانيكال الكتريكال توسط مدیر فنی شرکت پس از اتمام هر یک از مراحل

انجام می گیرد.

بازرسی نهایی فنی آسانسور توسط مدیر فنی شرکت سما آسانبر پس از نصب و راه اندازی آسانسور بر اساس چک لیست فنی مهندسی که شامل بررسی عملكرد قفلها و دربهاي كابين و طبقات، عملكرد ترمز ايمني ، گاورنر و ضربه گيرها و ….. مورد بررسی واقع می شود .

در نهایت پس از تاییدیه به مرحله نوبت دهی اداره استاندارد و اخذگواهی استاندارد

می رسد.

کنترل کیفیت واحد سرویس و نگهداری

 

پس از راه اندازی نهایی  و اخذ تاییدیه استاندارد  پروژه توسط مدیر فنی به واحد سرویس و نگهداری سما آسانبر تحویل داده خواهد شد.

از این مرحله به بعد پس از تحویل گرفتن پروژه ، مشروط به عقد قراداد سرویس و نگهداری فی مابین شرکت و مدیران ساختمانها، سرویس ماهانه آسانسور توسط پرسنل نت انجام خواهد گرفت.

لازم به ذکر است برای کنترل و نظارت بهتر و پیشگیری از خرابی در دوره سرویس و نگهداری هر شش ماه یکبار بطور منظم آسانسورهای طرف قرارداد توسط مدیر فنی در حضور سرویس کار بازرسی و کنترل می شود.