موتور گرلس ویتور آلمان

موتور گرلس به عبارتی موتور بدون گیربکس میباشد که یک موتور سنکرون آهنربا ساختار اصلی آن است .
موتور گرلس به نسبت موتور گیربکس راندمان بیشتر و حدود دوبرابر دارد و این امر موجب شده جایگاه موتور گرلس در صنعت آسانسور روز به روز بیشتر باشد .

موتور گرلس به نسبت موتور گیربکس حجم کتری دارد و فضای کمتری را به خود اختصاص میدهد و از این رو میتوان موتور های گرلس را به شکل روملس نصب و راه اندازی کرد .

موتور گرلس  تقریبا نصف موتور گبیربکس مصرف انرژی دارد و این امر در دراز مدت اختلاف قیمت موتور گرلس و گیربکس را کاملا پوشش میدهد .

 

موتور گرلس صدای بسیار کمتر در حین کارکرد به نسبت موتور گیربکس دارد و نرمی حرکت در زمان start  وstop  بسیار بیشتر از موتور گیربکس است.

موتور گیربکس سیکور ایتالیا

تفاوت قیمت آسانسور گرلس و گیربکس به دلیل اقلامی است که هم از نظر تعداد و هم از نظر نوع و کیفیت در آن تغییر میکند ، به طور مثال :
در اجرای آسانسور گرلس از 3 تا 5 فلکه و آسانسور گیربکس 1 فلکه بر اساس نحوه اجرای آسانسور استفاده میشود . میزان مصرف سیم بکسل در اجرای آسانسور گرلس حدود دو برابر بیشتر از آسانسور گیربکس است .

نوع درایو تابلو فرمان آسانسور گرلس با آسانسور گیربکس متفاوت است و قیمت بالاتری دارد .

هزینه های نصب و راه ا اندازی آسانسور های گرلس بالاتر از آسانسور های گیربکس میباشد .