در راستای قدردانی از بازدیدکنندگان سایت شرکت سما آسانبر این شرکت مطالب مرتبط با صنعت ساختمان، صنعت آسانسور و تکنولوژی روز ساختمان را از منابع رسمی معتبر داخلی و خارجی جمع آوری، ویرایش و در چهار بخش زیر در دسترس کاربران قرار می دهد.