کاهش مدت زمان سپرده تسهیلات مسکن

 

کاهش مدت زمان سپرده بانک مسکن

سپرده گذاری در بانک مسکن

اخیرا وزیر راه و شهرسازی طرح کاهش مدت سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم را از شش ماه به پنج ماه پیشنهاد داده است که احتمال به تصویب رسیدن این طرح پیشنهادی در ماه های اخیر قوت گرفته است.
در حال حاضر متقضیانی که خواهان دریافت تسهیلات 80 میلیونی می باشند، بایستی نصف مبلغ وام را در دو بازده زمانی شش ماهه در اختیار بانک قرار دهند که البته این بازده زمانی برای دریافت دوبرابر این مبلغ به یکسال افزایش پیدا خواهد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین اظهار داشتند که از برنامه های دیگر دولت دوازدهم کاهش سود تسهیلات بانکی مسکن و همچنین افزایش مدت زمان باز پرداخت وام های مسکن است.

(7 مرداد 1396)