فعالیت های اقتصادی بخش ساختمان به رشد مثبت 4 درصدی دست پیدا کرد

رشد مثبت 4 درصدی فعالیت های اقتصادی بخش ساختمان

رشد مثبت 4 درصدی فعالیت های اقتصادی بخش ساختمان

مرکز آمار ایران، گزارش نرخ رشد اقتصادی سال 1395 را بر مبنای سال پایه 1390 منتشر کرد. بر اساس این آمار رشته فعالیت‌های بخش ساختمان پس از 18 فصل مداوم رشد منفی، نهایتا در فصل زمستان به رشد مثبت 4 درصدی دست پیدا کرد.

بانک مرکزی قبل از این اعلام کرده بود که روند نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی از میانه‌های سال 95 در کل کشور متوقف شده است. اما اکنون رشد مثبت 4 درصدی فعالیت‌های بخش ساختمان در فصل زمستان را می توان ناشی از رشد صدور پروانه‌های ساختمانی دانست که در این صورت انتظار می رود رشد این بخش در فصل‌های آتی نیز همچنان مثبت باقی بماند.
تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در شهر تهران، طبق نماگرهای اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سه ماهه چهارم سال 95 نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش 40.6 درصدی را تجربه کرده است و از 1800 فقره در سه ماهه چهارم سال 1394 به 2500 فقره در سه ماهه چهارم 1395 رسیده است.

(15 اردیبهشت 1396)