طول عمر ساختمان های ایران چند سال است؟

 

عمر ساختمان های ایران چند سال است

عمر ساختمان های ایران چند سال است

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: با توجه به گزارشات بدست آمده در دهه 70، متوسط عمر ساختمانهای کشور حدود 18 سال بود درحالیکه در دهه 90 این رقم به 28 و حداکثر 30 سال ارتقاء پیدا کرده است اما هنوز این مسئله در وضیعت قابل قبولی قرار ندارد.
با این تفاسیر اما هنوز ساختمان های تاریخی و قدیمی در سطح کشور وجود دارد که بیش از 100 سال از عمر آنها میگذرد اما همچنان جزء نمادهای ارزشمند معماری و ساختمانی کشور به حساب می آید. در کشورهای اروپایی هم همچنان ساختمان هایی با قدمت 100 ساله موجود است که هنوز مورد استفاده است بطوریکه صاحبان آنها حق تخریب آنها را ندارند و جزء املاک ارزشمند آن کشور به حساب می آیند.
دکتر چمران شرط لازم پروژه های عمرانی را مقاوم سازی ساختمان ها دانستند و عنوان کردند: احداث پروژه های ساختمانی سهم گسترده ای از سرمایه را در قالب آهن، بتن، گچ و سیمان به خود اختصاص می دهد  در حالیکه این سرمایه درآمدزایی خاصی را ایجاد نمیکند.
با توجه به اینکه ساختمان ها در ایران طول عمر کوتاهی دارند، مجبوریم پس از مدتی تمامی ساختمان ها را به علت عدم مقاوم سازی خراب کرده و دوباره از نو بسازیم که همین امر بخش عظیمی از بودجه کشور را به خود اختصاص می دهد.
وی اشاره داشتند که بایستی از  تکنولوژی جدید و برترین دانش روز در زمینه مصالح و سازه ها جهت مقاوم سازی ساختمان ها استفاده نماییم. نقطه ضعف اصلی پروژه های عمرانی در اجرا ، انتخاب مصالح و ساخت مصالح است که جهت مقاوم سازی بایستی این نقایص برطرف گردد.

(27 تیر 1396)