طرح ساخت 30 بیمارستان بزرگ در کشور

ساخت 30 بیمارستان بزرگ در کشور

احداث 30 بیمارستان بزرگ در کشور

یکی از اقدامات مهم راه و شهرسازی در سال ۹۶ هدف گذاری برای ساخت بیش از ۳۰ بیمارستان جدید با حدود بیش از ۵ هزار تخت است، که این تصمیم از سوی دولت در راستای سیاست ارتقای سلامت و تامین فضای درمانی می باشد.

علیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: در سال 95 سرمایه ای بالغ بر سرمایه ۷۰۰ میلیارد تومان صرف ساخت بیمارستان در کشور شده است.
وی افزود: برنامه اولیه ساخت بیش از ۳۰ بیمارستان بزرگ به نتیجه رسیده است و جهت برآورد میزان اعتبار لازم برای ساخت بیمارستان‌ها در سال 96 در حال برنامه ریزی هستیم.

(25 اردیبهشت 1396)