صادرات آسانسور و پله برقی توسط کشور ایران

صادرات آسانسور به کشورهای آسیایی و آفریقایی

صادرات آسانسور و پله برقی توسط کشور ایران

ایران از جمله صادرکنندگان آسانسور و پله برقی به کشور‌های آسیایی و آفریقایی است.
رئیس هیئت مدیره سندیکای آسانسور و پله برقی بیان داشتند با توجه به گستردگی صادرات محصولات تولیدی آسانسور و پله برقی ایران به کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، لیبی و تاجیکستان این صنعت می تواند با حمایت دولت به یک قطب اصلی در صنعت صادرات کشور مبدل گردد.
وی افزودند: اکنون کشور به بیش از ۹۰ درصد خودکفایی در ساخت آسانسورهای تا ارتفاع ۸ طبقه که با سرعت ۱ متر بر ثانیه حرکت می کنند، رسیده است و همچنین توانایی ساخت کامل قسمت های فنی و پیچیده این قبیل آسانسورها نظیر موتور، کابین و درب های کابین، در کشور وجود دارد. همچنین آسانسورهایی که ارتفاع آنها بالاتر از ۸ طبقه و با سرعت های ۲ تا ۱۰ متر بر ثانیه حرکت می کنند به فناوری های جدیدی نیاز دارند که تنها حدود ۲۰ درصد از قطعات ساخت این آسانسورها وارد کشور می شوند و بقیه قطعات فنی آن در داخل کشور ساخته می گردد.
زهره وند همچنین اشاره داشتند: به طور متوسط بیش از ۵۰ هزار نفر نیروی متخصص و کارآزموده در این صنعت مشغول به کار هستند و همچنین بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم به واسطه صنایع جانبی این صنعت در حال اشتغال هستند.

(23 خرداد 1396)