سیستم کنترل هوشمند تردد آسانسور

 

سیستم کنترل هوشمند تردد آسانسور

سیستم کنترل هوشمند تردد آسانسور

بسیاری از شرکت های آسانسوری تمام تلاش خود را انجام می دهند تا محصولات خود را با کارآیی هرچه بیشتر انرژی تولید نمایند. پیاده روی “سبز” یک مفهوم محبوب در بسیاری از زمینه ها است و شرکت های آسانسوری در حال پیوستن به آن هستند. یکی از هدفهای شرکت های آسانسوری کاهش زمان انتظار افراد است که هم کاهش مصرف انرژی را بهمراه خواهد داشت و هم باعث خشنودی مسافران خواهد بود.
همین امر باعث گردیده تا ایجاد آسانسورهای هوشمند به یکی از دغدغه های بزرگ شرکت های آسانسوری مبدل شود.
اختراع جدید یکی از شرکتهای آسانسوری برنامه ای به نام PORT یا ترمینال است که باعث صرفه جویی 40 درصدی انرژی می گردد و قابلیت جدید این برنامه کاهش توقف آسانسور در طبقات را بهمراه خواهد داشت و مسافر را به صورت مستقیم به طبقه مورد نظر خود خواهند رساند.

سیستم کنترل هوشمند تردد آسانسور-1

سیستم کنترل هوشمند نصب شده در بیرون آسانسور

فن آوری PORT سفر مسافران را از طریق فرکانس رادیویی که در کارت عبور مسافران قرار گرفته پیش بینی می کند. کارت گذر اجازه می دهد فرد قبل از اینکه حتی اتاق خود را ترک نماید، برای یک آسانسور تماس بگیرد. با نصب این دستگاه، فرد کارت هوشمند خود را در درون دستگاه وارد می نماید، وارد آسانسور می گردد و بدون اینکه کلیدی را بزند، آسانسور شما را به صورت خودکار به طبقه مربوط به خودتان خواهد برد. این تکنولوژی نه تنها زمان انتظار را کاهش می دهد بلکه تعداد آسانسورهای مورد نیاز را نیز کاهش می دهد. ترکیب سیستم هوشمندانه با یک آسانسور کارآمد در انرژی باعث کاهش هزینه های انرژی می گردد.
هیچکس نمیخواهد زمان زیادی برای آسانسور منتظر بماند و سپس در مسیر مقصد به 5 ایستگاه متصل شود، ساختمان ها هم می خواهند هزینه های انرژی خود را برای افزایش سود کاهش دهند از اینرو نصب یک سیستم هوشمند آسانسور با انرژی کارآمد می تواند هر دوی این مشکلات را حل نماید. در جهان سبز، آسانسورهای با انرژی کارآمد به زودی با تقاضای بالایی روبرو خواهند شد.

(19 تیر 1396)