سریعترین آسانسور جهان

افتتاح سریعترین آسانسور جهان

سریعترین آسانسور جهان در چین

افتتاح سریعترین آسانسور جهان در برج شانگهای چین
با پیشرفت صنعت ساختمان در ساخت برجهایی با صدها متر ارتفاع، ساخت آسانسورهای با سرعت بالاتر که طبقات را با سرعت بیشتر و مدت زمان کوتاه تری طی کنند به یک امر ضروری برای برجهای بلند مرتبه در سطح جهان مبدل گردید.
در این راستا تحقیقات و پژوهشهای فراوانی انجام شد که نهایتا منجربه ساخت سریعترین آسانسور جهان در برج شانگهای چین با سرعت 1230 متر بر دقیقه یا 20.5 متر بر ثانیه گردید.
این آسانسور که سریعترین آسانسور جهان لقب گرفته است این قابلیت را دارد که با افزایش سطح ایمنی در شرایط بسیار عالی و با نرمی حرکت، صدای بسیار کم و نهایت سکوت و همچنین صرفه جویی در مصرف برق بتواند از سطح دوم زیرزمین به طبقه 119 برج طی مدت زمان 53 ثانیه سفر کرد.
در این آسانسور جدید که رکورد سریع ترین آسانسور جهان را تغییر داد، اپراتور قادر است سرعت حرکت آسانسور را بین 1080 و 1230 متر بر دقیقه بسته به ترافیک مسافر تنظیم نماید.

(7 خرداد 1396)