تکنولوژی جدید صفحات فعال خورشیدی 

صفحات فعال خورشیدی

صفحات فعال خورشیدی

صفحات فعال خورشیدی، صفحات یک سیستم پوششی هستند که از ترکیب صفحات چوبی جاذب با شیارهای افقی و عایق شیشه ای مستقر بر روی این چوب ها تشکیل شده اند. روکش استفاده شده در این صفحات نور خورشید را از طریق صفحات آلمینیومی جذب کرده و تبدیل به حرارت می نماید و به جهت عملکردگرا بودن این روکش ها برای مکان های سردسیر بسیار مناسب می باشند.
عملکرد این صفحات چوبی شیاردار به این صورت است که باعث کنترل جهت تابش آفتاب و میزان آفتاب ورودی به ساختمان در تابستان می شود و با جذب و ذخیره ی انرژی و گرمای خورشید در زمستان ساختمان را گرم نگه می دارد.

(10 تیر 1396)