برج‌های معلق 

برجهای معلق در سال 2250

برج های معلق

ایده برج‌های معلق در سال ۲۲۵۰ محقق می شود.

وبسایت “ایولو” ایده یک برج معلق آینده نگرانه مفهومی را مطرح کرده که در دو قرن دیگر که با افزایش شدید جمعیت زمین و همچنین کمبود فضای کشاورزی برای تولید مواد غذایی مواجه هستیم، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
با رشد روز افزون جمعیت در سطح جهان تصور کنید که در سال ۲۲۵۰ میلادی تمام نقاط کره زمین به اماکن شهری تبدیل گردیده و جمعیتی حدود ۵۰ میلیارد نفر بر روی آن زندگی می‌کنند. اگرچه که تا دو قرن دیگر حتما با فناوری‌های جدیدی که ابداع شده است امکان تولید غذا به روش‌های مختلف وجود خواهد داشت؛ ولی معضل اصلی این است که دیگر فضایی برای کشاورزی باقی نخواهد ماند چرا که ساکنین زمین تمامی فضای موجود را برای سکونت اشغال کرده اند.
این سایت با طرح ایده Plantage Skyhanger مشکل کمبود غذا و فضای سکونت را در دو قرن دیگر رفع خواهد کرد.
ساکنین این برج معلق مفهومی، از این پس دارای خاک واقعی، غذای حقیقی، نور و گونه‌های مختلف گیاهان ارگانیک هستند که حاصل مزارع عمودی است که از فضا بر سر شهر آویزان خواهند شد.
این برج معلق سبک‌وزن توسط راکت و آسانسور فضایی قابل دسترس می باشد و این ایستگاه با چرخش زمین هماهنگ است.
ساختار معلق بودن برج به این صورت است که چرخش طناب‌های نگهدارنده در دو جهت موجب تحمل بار برج می‌شود و همچنین سه کابل به بلندی ۳۵ هزار و ۷۸۶ کیلومتر در داخل برج موجب ایستایی فضای داخلی آن شده است. در این برج از انرژی باد و نور خورشید برای عملکردهای مختلف و ذخیره انرژی استفاده می گردد که همین امر در واقع اتلاف انرژی این ساختمان را به صفر رسانده است.

(15 خرداد 1396)