افتتاح بزرگترین پروژه انرژی خورشیدی جهان در سال 2050 در امارات

 

افتتاح بزرگترین پروژه خورشیدی جهان در امارات -1

بزرگترین پروژه خورشیدی جهان

امارات یکی از کشورهای پیشرو در تولید انرژی پاک و تجدیدپذیر است که این امر با اجرای بزرگترین پروژه انرژی خورشیدی در جهان محقق گردیده است. این کشور هزینه ای معادل 14.2 میلیارد درهم (3.9 میلیار دلار) جهت تولید سوخت پاک سرمایه گذاری کرده است که این پروژه با برنامه ریزی های انجام شده تا سال 2050 در دبی به مرحله اجرا خواهد رسید.

افتتاح بزرگترین پروژه خورشیدی جهان در امارات -2

افتتاح نیروگاه خورشیدی در دبی امارات

افتتاح بزرگترین پروژه خورشیدی جهان در امارات -3

افتتاح بزرگترین سایت خورشیدی دبی امارات

بن راشد حاکم دبی اشاره داشتند که ما اهداف خود را در جهت تولید سوخت پاک تا سال 2050 ادامه خواهیم داد تا دبی را به بزرگترین مرکز جهانی سوخت پاک در جهان تبدیل کنیم که این امر با راه اندازی این پروژه محقق خواهد شد که نتیجه آن کاهش چشمگیر آلودگی در این شهر است.

افتتاح بزرگترین پروژه خورشیدی جهان در امارات -4

صفحات خورشیدی طراحی شده در پروژه

افتتاح بزرگترین پروژه خورشیدی جهان در امارات -5

صفحات خورشیدی طراحی شده در نیروگاه خورشیدی دبی امارات

بزرگترین برج خورشیدی جهان به ارتفاع 260 متر قادر است 1000 مگاوات برق را تولید نماید که فاز اول این پروژه در سال 2020 به بهره برداری خواهد رسید. این پروژه عظیم قرار است شامل 5 نیروگاه باشد که در داخل پارک محمد بن راشد آل مکتوم احداث می گردد.

(9 مرداد 1396)

افتتاح بزرگترین پروژه خورشیدی جهان در امارات -6

دبی بزرگترین مرکز جهانی سوخت پاک