تعریف گارانتی
کلیه تجهیزات و قطعات نصب شده در آسانسورهای شرکت سما آسانبر به مدت ۲ سال از زمان تحویل، مشروط به عقد قرارداد سرویس و نگهداری با واحد خدمات و پشتیبانی شرکت سما آسانبر شامل گارانتی خواهد شد .
خدمات پس از فروش قطعات منصوب به مدت ۱۵ سال می باشد.
شرکت سما آسانبر بر پايه اين تعريف مسئوليت رفع هرگونه ايراد ناشي از کيفيت نامطلوب ناشی از قطعات مورد استفاده در فرآیند نصب و راه اندازی را با توجه به شرايط و ضوابط مندرج در اين دستورالعمل و بخشنامه های متعاقب بر عهده مي گيرد.
مواردی که شامل گارانتی نمیشود :

• صدمات فيزيکي به آسانسور پس از تحويل به مشتري

• استفاده نامناسب از آسانسور(حمل اثاثیه منزل )

• دستکاري و تغيير در آسانسور توسط افراد غير متخصص

• نوسانات شديد برق شهر

• زلزله، سیل و یا هرگونه سوانح طبیعی

• هرگونه خسارات ناشي از بي توجهي به مطالب مندرج در قرارداد

هر نوع ادعاي خسارت مشتري ناشي از سهل انگاري پرسنل خدمات پس از فروش و صدمه ديدن قطعات بايد طي صورتجلسه جداگانه و با حضور طرفين مرتبط ( تکنسين ، کارشناس خدمات پس از فروش و نماينده مشتري ) به اين شرکت اعلام گردد.