فرصت های شغلی
Jobs Opportunities

شرکت سما آسانبر در جهت توسعه یکی از شرکت های زیر مجموعه خود در حوزه های مدیریت و مهندسی از مدیران مجرب بازنشسته و جوانان مستعد و با انگیزه جهت همکاری در دفتر مرکزی و مراکز استان های هدف دعوت به مساعدت و همراهی می نماید.

ارسال درخواست همکاری

شما می توانید برای ارسال درخواست همکاری ازیکی از دو روش زیر استفاده کنید.

روش دوم:

رزومه خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال فرمایید.

روش اول:

از طریق دکمه زیر فرم استخدام را پر فرمایید.