فعالیت های اقتصادی بخش ساختمان به رشد مثبت 4 درصدی دست پیدا کرد

مرکز آمار ایران، گزارش نرخ رشد اقتصادی سال 1395 را بر مبنای سال پایه 1390 منتشر کرد. بر اساس این آمار رشته فعالیت‌های بخش ساختمان پس از 18 فصل مداوم رشد منفی، نهایتا در فصل زمستان به رشد مثبت 4 درصدی دست پیدا کرد. بانک مرکزی قبل از این اعلام کرده بود که روند نزولی…