اختراع تنها آسانسور چرخشی حمل قایق

تنها آسانسور چرخشی حمل قایق یکی از روش هایی که در گذشته برای حمل و نقل قایق ها در رودخانه ها و کانال ها استفاده می گردید استفاده از سدهای متحرک بود که این روش در سال 1993 کنار گذاشته شد. روش نوینی که موجب خلق عجیب ترین آسانسور دنیا در اسکاتلند شد، اختراع بالابر…