آسانسورهای ضد انفجار و ضد آب

  افتتاح آسانسورهای ضد انفجار و ضد آب توسط متخصیصن صنعت آسانسور کشور آلمان در پروژه کانال پاناما طرح بزرگ کانال پاناما که یکی از بزرگترین آثار فنی و مهندسی قرن 21 می باشد طی مراسمی با حضور نمایندگان و مقامات دولتی پروژه توسعه آیراه پاناما با عملیات اجرایی و نصب 14 دستگاه آسانسورهای ضد…