تهران در بین 100 شهر اول دنیا

براساس آخرین رده بندی شهرهای اثرگذار جهان که از سوی یک نهاد بین المللی صورت گرفته، تهران براساس 27 شاخص طبقه بندی شده در 5 گروه ، در بین 100 شهر پر نفوذ دنیا قرار گرفته است. به گزارش خبرنگار شهرنوشت در این رده بندی که از سوی موسسه مدیریت آی.تی کرنی در ایالات متحده…