سیستم کنترل هوشمند تردد آسانسور

بسیاری از شرکت های آسانسوری تمام تلاش خود را انجام می دهند تا محصولات خود را با کارآیی هرچه بیشتر انرژی تولید نمایند. پیاده روی “سبز” یک مفهوم محبوب در بسیاری از زمینه ها است و شرکت های آسانسوری در حال پیوستن به آن هستند. یکی از هدفهای شرکت های آسانسوری کاهش زمان انتظار افراد…