ساخت اولین جنگل عمودی دنیا در شهر میلان ایتالیا

اولین جنگل عمودی جهان به عنوان بخشی از منابع زیست محیطی شهر میلان در منطقه تاریخی «پورتانوآ» در امتداد خیابان «ویا فدریکو» یکی از مهمترین خیابان های این شهر با هدف کاهش سطح دی اکسید کربن و دودهای معروفی که سطح شهر میلان را فراگرفته است ساخته شد. در اصطلاح زبانی مردم ایتالیا به این…