طرح ساخت 30 بیمارستان بزرگ در کشور

یکی از اقدامات مهم راه و شهرسازی در سال ۹۶ هدف گذاری برای ساخت بیش از ۳۰ بیمارستان جدید با حدود بیش از ۵ هزار تخت است، که این تصمیم از سوی دولت در راستای سیاست ارتقای سلامت و تامین فضای درمانی می باشد. علیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: در سال 95…