بزرگترین مانع پروژه های مسکن مهر در گرو مباشرت دولت در ساخت است

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی پروژه های مسکن مهر عدم مکان یابی مناسب در این پروژه ها است، درحالیکه در برخی از سایت ها به ویژه مسکن مهر پردیس این امکان وجود داشت تا در شرایط بهتری این مکان یابی انجام شود تا هزینه های آماده سازی…