ساخت بزرگترین شهر مسقف جهان در دبی

اولین شهرک سرپوشیده جهان در دبی با عنوان مرکز خرید جهانی مال در سال 2020 میلادی به بهره برداری خواهد رسید. این شهرک که سرپوشیده ترین شهر سقف دار دنیا خواهد بود، تنها یک شهر با یک سقف شیشه ای که دارای اقلیم آب و هوایی کنترل شده باشد نیست، بلکه یک شهرک بسیار بزرگ…