سما

۹۵ درصد آسانسورهای کشور غیر استاندارد هستند

رئیس اتحادیه صنف آسانسور آقای علی اکبر ایلخانی درباره ضرورت دریافت استاندارد ادواری آسانسور بیان داشتند: آسانسورها سالانه باید از جانب سازمان استاندارد کشور مورد بررسی قرار گیرند و با توجه به اینکه استاندارد ادواری پس از رخ دادن حادثه سقوط آسانسور انجام میشود، افزودند: 95 درصد از آسانسورهایی که تا بحال دچار حادثه سقوط…