تکنولوژی آسانسورهای معلق در ساختمانهای دارای هلی پد

یکی از امکاناتی که در ساختمان های با ارتفاع بالاتر از 45 متر جهت جابجایی اضطراری بیماران فراهم گردیده؛ نصب محل فرود هلیکوپتر (هلی پد) می باشد که در کشور ایران هم در ساختمان های بالای 16 طبقه نصب آن اجباری است. اما این سیستم با معضل بزرگی مواجه است: بیماری که در شرایط وخیمی…