صادرات آسانسور و پله برقی توسط کشور ایران

ایران از جمله صادرکنندگان آسانسور و پله برقی به کشور‌های آسیایی و آفریقایی است. رئیس هیئت مدیره سندیکای آسانسور و پله برقی بیان داشتند با توجه به گستردگی صادرات محصولات تولیدی آسانسور و پله برقی ایران به کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، لیبی و تاجیکستان این صنعت می تواند با حمایت دولت به یک قطب اصلی…