مقابله با نوسانات شدید در اثر طوفان و بادهای ویرانگر در آسانسور آسمانخراشهای بلند

چگونه میتوان با پدیده ویرانگر نوسانات و لرزشهای شدید آسمانخراشها در زمان طوفان و گردبادهای سهمگین مقابله کرد؟ برج تایپه 101 با ارتفاع بیش از نیم کیلومتر، دارای 101 طبقه بر روی زمین و 5 طبقه در زیر زمین است که در معرض هجوم طوفانها و بادهای سهمگین استوایی قراردارد با استفاده از فناوری اعجاب برانگیزی…