نمایش دادن همه 3 نتیجه

گاورنر آسانسور ویتور مدل OL100

3,000,000 تومان
 گاورنر آسانسور به هنگام افزایش سرعت کابین بیش از سرعت تعیین شده گاورنر سیم بکسل را متوقف کرده و باعث می شود ترمز ایمنی فعال شود. با حرکت رو به پایین فک های پاراشوت تحت کشش قرار گرفته، در نتیجه با ریل ها در گیر شده و کابین متوقف می گردد.

گاورنر آسانسور1/6

2,600,000 تومان
گاورنر یک سیستم مکانیکی بازدارنده در  آسانسوراست که در زمان تجاوز سرعت کابین اسانسور از حد مجاز عمل نموده و باعث تحریک شدن سیستم ترمز اضطراری – پاراشوت – شده و کابین آسانسور بر روی ریلها قفل میگردد.
گاورنر که بسته به نوع طراحی آسانسور در اتاق ماشین یا سربار قرار دارد ، دستگاهی برای کنترل سرعت در اسانسورهای کششی است که باعث می شود ایمنی نصب شده بر روی فریم ماشین هنگام سرعت بیش از حد آسانسور در هر دو جهت باشد.

گاورنر آسانسورWITTUR مدلOL35دو جهته

3,100,000 تومان

گاورنر یک سیستم مکانیکی بازدارنده در آسانسور است که در زمان تجاوز سرعت کابین آسانسور از حد مجازعمل نموده و باعث تحریک شدن سیستم ترمز اضطراری ( پاراشوت ) شده و کابین آسانسور بر روی ریل ها قفل می گردد. پارامترهای یک گاورنر عبارت است از سرعت آسانسور و عرض یا قطر فلکه گاورنر.