کاهش نیروی محوری در یک موتور خطی آهنربای دائمی جابجایی جریان

واحد R&D سما آسانبر دانش بنیان خلاصه در این مقاله، نیروی محوری ناشی از اثر نهایی در یک موتور خطی آهنربای دائمی (FSPMLM) با 6 شیار و 5 قطب، با دو روش متفاوت بررسی و کاهش می­یابد. در ابتدا، نیروی محوری با تنظیم موقعیت دندانه ­های انتهایی طرف اولیه و تزریق جریان جبران به سیم‌پیچ‌های…