محاسبات و نقشه کشی آسانسور

محاسبات و نقشه کشی آسانسور اهمیت محاسبات آسانسور فراتر از نصب آسانسور بوده و نوع قطعات مورد استفاده در آسانسور ، در مقوله محاسبات طبقه بندی می گردد. جهت بهینه سازی، جلوگیری از اتلاف هزینه ها و دوباره کاری ها در ساخت آسانسور و همچنین انتخاب صحیح و دقیق قطعات مورد نیاز در مونتاژ آسانسور، محاسبات می­بایست بر اساس اطلاعات اولیه ی…

هنگام گیرکردن در آسانسور چه باید کرد ؟

هنگام گیرکردن در آسانسور چه باید کرد ؟  هنگام گیر کردن در آسانسور و مبحوس شدن در آن حفظ  آرامش و خونسردی نقش بسیار مهمی دارد. در صورتی که در آسانسور تنها نباشید، ترس شما دیگران را نیز به ترس و وحشت می اندازد و هنگامی که افراد وحشت زده در شرایط بدی قرار می…