خانه دار شدن زوج های جوان با دریافت تسهیلات صندوق پس انداز یکم

خانه دار شدن زوج های جوان با دریافت تسهیلات

خانه دار شدن زوج های جوان با دریافت تسهیلات

طرح جامع مسکن برای پاسخگویی به نیاز مسکن در جامعه برنامه های متعددی را تهیه و ابلاغ نموده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در همین راستا اظهار داشتند: تامین مسکن برای گروه های کم درآمد و افرادی که تابحال صاحب مسکن نبودند از اولویت های اجرای این طرح است. در این طرح زوج های جوانی که شاغل هستند ولی فاقد مسکن می باشند از طریق صندوق پس انداز یکم و با پس اندازی که انجام میدهند می توانند توانایی خرید مسکن را پیدا کنند. وی همچنین اظهار داشتند سود وام های پرداختی صندوق در بافت‌های فرسوده ۸ درصد و در بقیه بافت‌ها ۹. ۵ درصد است. بازپرداخت وام های صندوق پس انداز به صورت اقساط 12 ماهه می باشد که با کمترین نرخ سود بانکی انجام می گردد
آقای مظاهریان همچنین تصریح کردند: طرح دریافت وام از صندوق پس انداز بهترین راه حل برای خانه دار شدن زوج های جوان و قشر کم درآمد جامعه است.

(3 تیر 1396)