Skip links

سوالاتی که معمولا در قسمت پشتیبانی سرویس و نگهداری آسانسور با آن روبه رو هستیم به شرح ذیل می باشد؛

هزینه سرویس و نگهداری آسانسور بر اساس ظرفیت ، تعداد توقفات، اتومات یا غیر اتو مات بودن آسانسور و پس از بازدید مدیر فنی شرکت از آسانسور(بازدید و مشاوره فنی رایگان می باشد) محاسبه میشود.

خیر تکنسین فنی موظف است با هر بار اعلام خرابی توسط مشتریان جهت بازدید و سرویس آسانسور ساختمان حاضر شود.

سرویس ، چک کردن صحت و سلامت قطعات است و برای تعویض قطعاتی که دارای گارانتی نباشند هزینه اجرت دریافت میشود.

سوالاتی که در قسمت فنی و فروش آسانسور با آن روبه رو هستیم به شرح ذیل می باشد؛

 

پس از بازدید از پروژه مناسب ترین قطعات موجود  و مناسب پروژه به کارفرما پیشنهاد داده می شود.

 

سوالات عمومی درباره آسانسور:

 

خیر برای آسانسورهایی که تحت قرارداد با شرکت های معتبر آسانسوری هستند و ماهانه توسط سرویسکار مجرب بازدید و سرویس میشوند احتمال سقوط و بروز چنین حوادثی وجود ندارد و برای آسانسور هایی که سرویس ماهانه ندارند در صورت نصب نبودن پاراشوت و تنظیم نبودن فک ترمز موتور آسانسور این احتمال وجود دارد.

 

سوالات دیگر خود را اینجا یپرسید