Skip links

ساخت اولین جنگل عمودی دنیا در شهر میلان ایتالیا

اولین جنگل عمودی جهان به عنوان بخشی از منابع زیست محیطی شهر میلان در منطقه تاریخی «پورتانوآ» در امتداد خیابان «ویا فدریکو» یکی از مهمترین خیابان های این شهر با هدف کاهش سطح دی اکسید کربن و دودهای معروفی که سطح شهر میلان را فراگرفته است ساخته شد.

در اصطلاح زبانی مردم ایتالیا به این جنگل «بوسکو ورتیکاله» (Bosco Verticale) گفته می شود که در قالب دو برج مسکونی با پوشش گیاهی شامل 900 اصله درخت کوچک و بزرگ در فضایی بالغ بر 30 هزار متر مربع در تراس این دو برج ساخته شده است. در این جنگل عمودی گونه های مختلف گیاهی که شامل 480 اصله درخت متوسط و بزرگ که ارتفاع آنها بین 3 تا 6 متر است، 250 درخت کوچک ، 5 هزار درختچه و بیش از 11 هزار گونه از گیاهان زمین رو کار شده است که زمانی تقریبا 2 ساله برای تحقیق در باب انتخاب این گونه های گیاهی صرف شده است.

این دو برج 18 و 26 طبقه نمونه بارزی از جنگل عمودی را به نمایش عموم گذاشته است که ثمره تحقیقات و طراحی اساتید دانشگاه زیست شناسی میلان است. محققان این دانشگاه با توجه به اینکه شهر میلان در زمره آلوده ترین شهرهای جهان قرار دارد به فکر ساخت این جنگل عمودی افتادند که مهمترین هدف این پروژه کاهش سطح دی اکسید کربن شهر و ارتقاء سطح آلودگی هوا می باشد.

این جنگل عمودی در کاهش سروصدا برای ساکنین برج ها نقش موثری را ایفا میکند و همچنین کاربرد سیستمهای تهویه انرژی باد و فوتو ولتائیک از مهمترین ویزگی های اصلی این جنگل است.

پیام بگذارید