روانکاری مناسب یکی از مهمترین قسمت های هر برنامه سرویس و نگهداری می باشد.
1- استفاده از روانکار یا روغن مناسب
2- استفاده صحیح از روانکار به مقدار مناسب
3- چک کردن و کنترل کردن در بازه های زمانی تعیین شده

روانکاری آسانسورها شامل:
روانکاری ریل ها، فنر و لولاهای دربهای طبقات لولایی، بافرهای هیدرولیکی، کفشک های لغزشی کابین و وزنه تعادل، یاتاقانهای فلکه گیربکس و …. می گردد.

«« موارد عدم روانکاری »»

استاندارد، روانکاری سیم های گاورنر را ممنوع کرده یعنی روانکاری سنگین و چسبناک بروی سطح خارجی سیم بکسل بیش از این که سودمند باشد مضر هستند روانکار سیم بکسل ها گرانروی 34 تا 38 در مقیاس S&U در دمای 210 درجه فارنهایت را بنماید.
روانکاری کفشک های غلطکی نباید از روانکار استفاده کرد زیرا ممکن است با عملکرد ایمنی دستگاه تداخل پیدا کند.
میکروسوئیچ های حد چون ممکن است کنتاکت این وسایل بوسیله گریس یا روغن بی کیفیت ارتباط برقرار کرده و عمل کنند.
روغن کاری یا گریس کاری کلیه کنتاکت ها مثل کنتاکت دربها، کنتاکت مدارات ایمنی برقی و مکانیکی، گاورنر و قفل دربها به هیچ وجه صورت نگیرد.
از روغن کاری غلطکهای درب اتوماتیک بر روی ریل ساسبیشن جداً خودداری نمائید چون باعث لیز خوردن و عدم دور اندازی می گردد.
روغنکاری دیسک ترمز موتور به هیچ عنوان انجام نگردد چون باعث سر خوردگی کابین می گردد.