1- تست زمان حرکت
2- تست ترمز (ایست)
3- تست سرخوردگی سیم بکسل ها
4- تست قفل درب طبقات آسانسور (درب لولایی)
5- تست ترمز ایمنی یا پاراشوت
6- تست شالتر بالا و پایین
7- تست عملکرد صحیح فن موتور
8- تست بالانس بودن کابین و وزنه تعادل
9- تست کشش سیم بکسلها يا شل شدگی  و …..