Skip links

بزرگترین باغچه عمودی جهان در تهران

بزرگترین باغچه عمودی جهان

طراحی و ساخت بزرگترین باغچه عمودی جهان در تهران
بلندترین باغچه خود ایستای جهان با پهنای ۵۰ متر و ارتفاع حدودی ۲۵ متر در تهران ساخته شده است.
جهت زیباسازی فضاهای شهری اجرای باغچه‌های عمودی (wall garden) روشی بسیار مناسب و کارآمد است، از این رو بلندترین باغچه خود ایستای جهان که بلندترین نمونه ساخته شده با روش گلدان (container) در کل کشور و حتی جهان محسوب می‌شود در تهران ساخته شده است.

ساخت بزرگترین باغچه عمودی جهان در تهران-2
نمایی از بزرگترین باغچه عمودی جهان

اجرای سازه های عمودی سبز می تواند نقش به سزائی در زیباسازی مناظر شهری ایفا نماید؛ که با توجه به مناظر نامطلوب ساختمانی سطح شهر تهران که به شکل نامناسبی پوشش دهی شده‌اند قطعا روش بسیار مفیدی خواهد بود.

همچنین اجرای فراگیر این سازه های عمودی سبز می تواند در بهبود کیفیت هوای شهر تهران بسیار موثر واقع گردد.

پیام بگذارید