Skip links

اختراع تنها آسانسور چرخشی حمل قایق

تنها آسانسور چرخشی حمل قایق

یکی از روش هایی که در گذشته برای حمل و نقل قایق ها در رودخانه ها و کانال ها استفاده می گردید استفاده از سدهای متحرک بود که این روش در سال 1993 کنار گذاشته شد.
روش نوینی که موجب خلق عجیب ترین آسانسور دنیا در اسکاتلند شد، اختراع بالابر چرخشی قایق بود که مهندسان بنام کشور اسکاتلند اقدام به ساخت این بالابر کردند.

اختراع تنهاترین آسانسور چرخشی قایق در جهان-1
نمایی از تنها آسانسور چرخشی جهان

ارتفاع چرخ این بالابر بالغ بر 35 متر است که دو کانال «Forth and Clyde» را به کانال «Union» متصل می کند که قبلا بوسیله 11 سد متحرک که به فاصله های 1.5 کیلومتری از هم تعبیه شده بودند بهم متصل می شدند. همین امر باعث شد تا اولین و تنهاترین آسانسور چرخشی قایق در جهان ابداع گردد.

اختراع تنهاترین آسانسور چرخشی قایق در جهان-2
تنهاترین آسانسور چرخشی حمل قایق

 

اختراع تنهاترین آسانسور چرخشی قایق در جهان-3
تنهاترین آسانسور چرخشی حمل قایق

این بالابر دارای چرخ هایی می باشد که واگن هایی در داخل آن تعبیه شده است، قایق ها وارد این واگن ها شده و همراه با جریان آب به بالا و پایین حرکت داده می شوند. این بالابر بر طبق قانون جابجایی ارشمیدس کار می کند که بر اساس آن حجم هر قایقی که به صورت شناور در واگن قرار می گیرد دقیقا با حجم متناسبی از آب جابجا خواهد شد و وزن های برابر باعث در تعادل ماندن واگن می گردد. همین امر باعث می شود تا انرژی خیلی کمی برای جابجایی چرخاندن چرخ ها صرف گردد. برای چرخش 180 درجه ای چرخ ها 5.5 دقیقه تایم نیاز است که تنها با صرف 1.5 کیلووات الکتریسیته این قابلیت فراهم می شود.

اختراع تنهاترین آسانسور چرخشی قایق در جهان-4
نمایی از آسانسور چرخشی حمل قایق

 

اختراع تنهاترین آسانسور چرخشی قایق در جهان-5
تنهاترین آسانسور چرخشی قایق

پیام بگذارید