نیاز ساختمان های تجاری به فناوری اینترنت اشیا در سال های آتی

نیاز ساختمان های تجاری به فناوری اینترنت اشیا در سال های آتی

ساختمان های تجاری مجهز به فناوری اینترنت اشیا

اتحادیه ای متشکل از شرکت های برجسته ای در زمینه روشنایی، اتوماسیون و تکتولوژی ایجاد گردیده است که به منظور اجرای طرح اینترنت اشیاء در ساختمان های تجاری سه طرح پیشنهادی شامل مدل سازی منابع، کشف منابع و امنیت را مطرح کرده است.
هدف این اتحادیه از گسترش استفاده از اینترنت اشیا در اتوماسیون ساختمان های تجاری و صنعت کنترل روشنایی ، ساختن سیستم های امن، مقرون به صرفه و قابل ارتقاء می باشد.
تحقیقات انجام شده نشان می دهد که بازار جهانی اینترنت اشیا برای ساختمان های هوشمند تا سال 2026، به 22 میلیارد دلار و در سال 2017 به 6.3 میلیارد دلار خواهد رسید.
یکی دیگر از نتایج این تحقیقات نشان دهنده این بود که صاحبان ساختمان های تجاری، تصمیم دارند تا سرمایه گذاری هدف داری را بر روی فناوری های هوشمند ساختمان انجام دهند که همین امر سبب نفوذ هرچه بیشتر اینترنت اشیا در ساختمان ها می گردد و در نتیجه موجب می شود تا دیدگاه بهتری از کارها، تجهیزات و دستیابی به اطلاعات در لحظه داشته باشیم و بهره وری واقعی و راحت تری از کاربرد این طرح در ساختمان ها برای صاحبان آن ایجاد گردد.

(7 تیر 1396)