تهران در بین 100 شهر اول دنیا

تهران در بین 100 شهر اول دنیا

تهران در بین 100 شهر اول دنیا

براساس آخرین رده بندی شهرهای اثرگذار جهان که از سوی یک نهاد بین المللی صورت گرفته، تهران براساس 27 شاخص طبقه بندی شده در 5 گروه ، در بین 100 شهر پر نفوذ دنیا قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار شهرنوشت در این رده بندی که از سوی موسسه مدیریت آی.تی کرنی در ایالات متحده صورت پذیرفته، تهران به همراه ابرشهرهایی همچون نیویورک، لندن، پاریس و توکیو و در ردیف شهرهای آسیایی همچون هنگ کنگ، سنگاپور و پکن به عنوان یکی از 100 شهر با نفوذ دنیا معرفی شده است.