تعهد مدیر و مالک ساختمان در برابر دریافت تاییدیه استاندارد آسانسور ساختمان

 

مالکین آپارتمان‌ها عهده دار دریافت تاییدیه آسانسور

مالکین آپارتمان‌ها عهده دار دریافت تاییدیه آسانسور

مسلم بیات مدیرکل استاندارد استان تهران اظهار داشتند: طبق ضوابط مقررات ملی ساختمان بند 22-10-2 و 22-2-6 ، مالک یا مدیر ساختمان بایستی نسبت به عقد قرارداد سرویس و نگهداری بازرسی و دریافت تاییدیه آسانسور اقدام نمایند، در غیر این صورت مسئولیت هرگونه حادثه ناشی از عدم قرارداد به عهده مدیر یا مالک ساختمان خواهد بود. این تاییدیه جهت حصول اطمینان از عملکرد درست آسانسور و پله های برقی صادر خواهد شد که مالکین ساختمان بایستی دستیابی به این نتیجه با انجام سرویس های ماهانه و بازرسی های سالانه اقدام کنند.
سازمان ملی استاندارد در صورتی این تائیدیه را به مالکین ساختمان اعطا خواهد کرد که سرویس های ماهانه از سوی نصابان مجاز در ساختمان انجام گیرد، که اعتبار این تاییدیه در این صورت یکساله خواهد بود و بعد از یکسال نیازمند بازرسی مجدد و تاییدیه سرویس های ماهانه از جانب نصابان مجاز است.
مالیکن ساختمان به جهت دریافت خدمات شرکت های بازرسی مورد تائید سازمان ملی استاندارد به منظور بازرسی های سالانه؛ می توانند به سایت سازمان ملی استاندارد به آدرس lift.isiri.gov.ir مراجعه نموده و در این سایت ثبت نام نمایند.
مدیرکل استاندارد تهران همچین افزودند: مدیران برج های قدیمی که قبل از اجباری شدن استاندارد آسانسورها اقدام به ساخت ساختمان نموده اند هم بایستی به منظور جلوگیری از بروز حوادث احتمالی، بایستی هرچه سریعتر جهت استاندارد سازی آسانسورهای خود اقدام نمایند.

(15 تیر 1396)