Skip links

بزرگترین آسانسور دنیا 

بزرگترین اسانسور دنیا با ظرفیت 80 نفر

بزرگترین آسانسور دنیا با ظرفیت ۸۰ نفر

ساختمانی در اوزاکای ژاپن قرار دارد که لقب بزرگترین آسانسور جهان را به خود اختصاص داده است . این ساختمان دارای ۵ آسانسور الکترونیکی است که هر یک دارای ابعاد ۳٫۴ متر عرض، ۲٫۸ متر طول و ۲٫۶ متر ارتفاع هستند که ظرفیت هر کدام از آنها ۸۰ نفر است .

به طور میانگین برای هر نفر وزن 65 کیلوگرم تخمین زده شده است که از این رو هر آسانسور این ساختمان می تواند 5250 کیلوگرم وزن را تحمل کند .

در صورتی که این 5 آسانسور همزمان با حداکثر ظرفیت حرکت کند تعداد 400 نفر را در خود جای داده و جابه جا میکند که این امر در جهان تاقبل از این اتفاق نیفتاده است.
لازم به ذکر است که این آسانسور ها با نمای شیشه ای قابلیت دید کامل بیرون ساختمان را دارد.

در آسانسور ذکر شده از طبقه 15 تا 41 اداری است و طبقات پایین هم جنبه انبار و پارکینگ را دارند .