Skip links

آموزش

 مقالات آموزشی صنعت آسانسور


  • محاسبات و نقشه کشی آسانسور … ادامه مطلب
  • هنگام گیرکردن در آسانسور چه باید کرد؟ … ادامه مطلب

  • تاریخچه صنعت آسانسور :صنعت آسانسور جهان از زمانی که با نيروی برق کار می کند قدمتی يکصد ادامه مطلب
  • محاسبه تعداد و نوع و سرعت آسانسور  : جدول تهیه شده جهت برآورد تقریبی را …ادامه مطلب
  • مزایای آسانسور هیدرولیک :بدلیل عدم نیاز به موتورخانه در بالاترین نقطه چاه آسانسور امکان طراحی .… ادامه مطلب
  • نحوه محاسبه تعداد و ظرفیت آسانسور :طراح بایدتعدادظرفیت ونوع (مسافروباربرو…) آسانسورهای ساختمان … ادامه مطلب
  • محاسبه سرعت آسانسور :همانطور که در بخش های قبلی مانند: نحوه انتخاب موتور در نصب آسانسور ... ادامه مطلب
  • مقایسه موتور گیرلس و گیربکس : همان طور که از نام گیرلس پیداست این موتورها فاقد گیربکس می باشند … ادامه مطلب